Raspored sati

Ponedjeljak

1A

1. HRVATSKI
2. TZK
3. BIOLOGIJA
4. E2/NJ2
5. GEOGRAFIJA
6. SR
7. LATINSKI
8. MATEMATIKA

1B

1. TZK
2. HRVATSKI
3. MATEMATIKA
4. GEOGRAFIJA
5. BIOLOGIJA
6. SR
7. NJ2
8. LATINSKI

2A

1. GEOGRAFIJA
2. LATINSKI
3. HRVATSKI
4. FIZIKA
5. E2/NJ2
6. SR
7. KEMIJA
8. MATEMATIKA

2B

1. LATINSKI
2. GEOGRAFIJA
3. NJ2
4. MATEMATIKA
5. FIZIKA
6. SR
7. HRVATSKI
8. KEMIJA

2C

1. FIZIKA
2. HRVATSKI
3. GEOGRAFIJA
4. GRČKI
5. KEMIJA
6. SR
7. MATEMATIKA
8. NJ2

3A

1. KEMIJA
2. BIOLOGIJA
3. GRČKI
4. FIZIKA
5. HRVATSKI
6. SR
7. LATINSKI
8. LATINSKI

3B

1. BIOLOGIJA
2. KEMIJA
3. LATINSKI
4. LATINSKI
5. TZK
6. SR
7. FIZIKA
8. HRVATSKI

4A

1. LATINSKI
2. LATINSKI
3. FIZIKA
4. HRVATSKI
5. POVIJEST
6. SR
7. GRČKI
8. GRČKI

4B

1. POVIJEST
2. FIZIKA
3. LATINSKI
4. LATINSKI
5. HRVATSKI
6. SR
7. TZK
8. TZK

Utorak

1A

1. FIZIKA
2. KEMIJA
3. POVIJEST
4. E1/NJ1
5. E1/NJ1
6. INFORMATIKA
7. GRČKI

1B

1. E1
2. E1
3. KEMIJA
4. FIZIKA
5. POVIJEST
6. GRČKI
7. INFORMATIKA

2A

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. INFORMATIKA
4. GRČKI
5. BIOLOGIJA
6. TZK
7. TZK

2B

1. POVIJEST
2. INFORMATIKA
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. GRČKI
6. BIOLOGIJA
7. MATEMATIKA

2C

1. E1
2. E1
3. POVIJEST
4. LATINSKI
5. INFORMATIKA
6. MATEMATIKA
7. BIOLOGIJA

3A

1. PSIHOLOGIJA
2. PSIHOLOGIJA
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. E1
6. E1
7. POVIJEST

3B

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. E1
4. E1
5. SOCIOLOGIJA
6. SOCIOLOGIJA
7. GRČKI

4A

1. VJERONAUK
2. FIZIKA
3. E1/NJ1
4. PIG
5. KEMIJA
6. GEOGRAFIJA
7. HRVATSKI

4B

1. E1
2. VJERONAUK
3. FIZIKA
4. KEMIJA
5. GEOGRAFIJA
6. HRVATSKI
7. PIG

Srijeda

1A

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. GEOGRAFIJA
6. LATINSKI
7. GLAZBENI

1B

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. LATINSKI
6. GLAZBENI
7. GEOGRAFIJA

2A

1. VJERONAUK
2. GEOGRAFIJA
3. E1
4. E1/NJ1
5. MATEMATIKA
6. KEMIJA
7. POVIJEST

2B

1. E1
2. E1
3. VJERONAUK
4. GEOGRAFIJA
5. KEMIJA
6. TZK
7. TZK

2C

1. NJ2
2. VJERONAUK
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. LATINSKI
6. GEOGRAFIJA
7. KEMIJA

3A

1. LATINSKI
2. HRVATSKI
3. GRČKI
4. GRČKI
5. NJ2
6. VJERONAUK
7. BIOLOGIJA

3B

1. HRVATSKI
2. LATINSKI
3. NJ2
4. BIOLOGIJA
5. TZK
6. POVIJEST
7. VJERONAUK

4A

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. BIOLOGIJA
4. GLAZBENI
5. GRČKI
6. E2/NJ2
7. LATINSKI

4B

1. GRČKI
2. GRČKI
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. GLAZBENI
6. BIOLOGIJA
7. NJ2

Četvrtak

1A

1. VJERONAUK
2. GRČKI
3. FIZIKA
4. LATINSKI
5. E2/NJ2
6. POVIJEST
7. HRVATSKI

1B

1. GRČKI
2. VJERONAUK
3. NJ2
4. POVIJEST
5. LATINSKI
6. HRVATSKI
7. FIZIKA

2A

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. BIOLOGIJA
4. E2/NJ2
5. LATINSKI
6. FIZIKA
7. GRČKI

2B

1. BIOLOGIJA
2. FIZIKA
3. LATINSKI
4. MATEMATIKA
5. MATEMATIKA
6. GRČKI
7. NJ2

2C

1. FIZIKA
2. BIOLOGIJA
3. E1
4. GRČKI
5. POVIJEST
6. TZK
7. TZK

3A

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. POVIJEST
4. LIKOVNI
5. TZK
6. FIZIKA
7. GEOGRAFIJA

3B

1. KEMIJIA
2. LIKOVNI
3. E1
4. HRVATSKI
5. HRVATSKI
6. GEOGRAFIJA
7. FIZIKA

4A

1. E1/NJ1
2. E1/NJ1
3. LIKOVNI
4. KEMIJA
5. POVIJEST
6. FILOZOFIJA
7. FILOZOFIJA

4B

1. E1
2. E1
3. KEMIJA
4. FILOZOFIJA
5. FILOZOFIJA
6. LIKOVNI
7. POVIJEST

Petak

1A

1. LIKOVNI
2. GRČKI
3. MATEMATIKA
4. E1/NJ1
5. TZK
6. KEMIJA
7. BIOLOGIJA

1B

1. MATEMATIKA
2. TZK
3. E1
4. LIKOVNI
5. BIOLOGIJA
6. GRČKI
7. KEMIJA

2A

1. GRČKI
2. GLAZBENI
3. LIKOVNI
4. POVIJEST
5. HRVATSKI
6. E1/NJ1
7. LATINSKI

2B

1. E1
2. LIKOVNI
3. LATINSKI
4. GLAZBENI
5. GRČKI
6. POVIJEST
7. HRVATSKI

2C

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. GLAZBENI
4. GRČKI
5. LIKOVNI
6. HRVATSKI
7. LATINSKI

3A

1. TZK
2. NJ2
3. E1
4. MATEMATIKA
5. KEMIJA
6. GLAZBENI
7. LOGIKA

3B

1. NJ2
2. MATEMATIKA
3. GRČKI
4. GRČKI
5. POVIJEST
6. LOGIKA
7. GLAZBENI

4A

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. MATEMATIKA
4. BIOLOGIJA
5. E2/NJ2
6. TZK
7. TZK

4B

1. GRČKI
2. LATINSKI
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. MATEMATIKA
6. BIOLOGIJA
7. NJ2

Scroll Up