Raspored sati

Ponedjeljak

1A

1. POVIJEST
2. BIOLOGIJA
3. E2/NJ1
4. HRVATSKI
5. GEOGRAFIJA
6. SR
7. MATEMATIKA
8. LATINSKI

1B

1. BIOLOGIJA
2. POVIJEST
3. MATEMATIKA
4. GEOGRAFIJA
5. HRVATSKI
6. SR
7. LATINSKI
8. NJ2

2A

1. GEOGRAFIJA
2. TZK
3. FIZIKA
4. E2/NJ2
5. KEMIJA
6. SR
7. MATEMATIKA
8. HRVATSKI

2B

1. TZK
2. NJ2
3. GEOGRAFIJA
4. FIZIKA
5. MATEMATIKA
6. SR
7. HRVATSKI
8. KEMIJA

2C

1. NJ2
2. GEOGRAFIJA
3. HRVATSKI
4. KEMIJA
5. FIZIKA
6. SR
7. GRČKI
8. MATEMATIKA

3A

1. KEMIJA
2. HRVATSKI
3. BIOLOGIJA
4. LATINSKI
5. GRČKI
6. SR
7. NJ2
8. FIZIKA

3B

1. HRVATSKI
2. KEMIJA
3. LATINSKI
4. BIOLOGIJA
5. FIZIKA
6. SR
7. TZK
8. TZK

4A

1. LATINSKI
2. LATINSKI
3. GRČKI
4. GRČKI
5. TZK
6. SR
7. FIZIKA
8. HRVATSKI

4B

1. GRČKI
2. GRČKI
3. LATINSKI
4. LATINSKI
5. E1
6. SR
7. HRVATSKI
8. FIZIKA

Utorak

1A

1. E1/NJ1
2. E1/NJ1
3. GRČKI
4. FIZIKA
5. KEMIJA
6. INFORMATIKA
7. HRVATSKI

1B

1. GRČKI
2. INFORMATIKA
3. KEMIJA
4. E1
5. E1
6. HRVATSKI
7. KEMIJA

2A

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. BIOLOGIJA
4. LATINSKI
5. GRČKI
6. MATEMATIKA
7. INFORMATIKA

2B

1. BIOLOGIJA
2. LATINSKI
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. INFORMATIKA
6. GRČKI
7. MATEMATIKA

2C

1. E1
2. E1
3. INFORMATIKA
4. BIOLOGIJA
5. MATEMATIKA
6. LATINSKI
7. POVIJEST

3A

1. E1
2. E1
3. SOCIJOLOGIJA
4. SOCIJOLOGIJA
5. POVIJEST
6. KEMIJA
7. MATEMATIKA

3B

1. PSIHOLOGIJA
2. PSIHOLOGIJA
3. E1
4. E1
5. POVIJEST
6. MATEMTIKA
7. GRČKI

4A

1. VJERONAUK
2. FIZIKA
3. E1/NJ1
4. GEOGRAFIJA
5. TZK
6. PIG
7. POVIJEST

4B

1. FIZIKA
2. VJERONAUK
3. GEOGRAFIJA
4. POVIJEST
5. PIG
6. TZK
7. TZK

Srijeda

1A

1. BIOLOGIJA
2. GEOGRAFIJA
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. GLAZBENI
6. TZK
7. TZK

1B

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. GEOGRAFIJA
4. GLAZBENI
5. BIOLOGIJA
6. LATINSKI
7. GRČKI

2A

1. TZK
2. GRČKI
3. E1/NJ1
4. E1/NJ1
5. GEOGRAFIJA
6. KEMIJA
7. POVIJEST

2B

1. E1
2. E1
3. GRČKI
4. TZK
5. KEMIJA
6. POVIJEST
7. GEOGRAFIJA

2C

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. GRČKI
4. NJ2
5. TZK
6. GEOGRAFIJA
7. KEMIJA

3A

1. GRČKI
2. GRČKI
3. BIOLOGIJA
4. LATINSKI
5. LATINSKI
6. VJERONAUK
7. GLAZBENI

3B

1. LATINSKI
2. LATINSKI
3. KEMIJA
4. BIOLOGIJA
5. NJ2
6. GLAZBENI
7. VJERONAUK

4A

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. GRČKI
6. E2/NJ2
7. LATINSKI

4B

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. GLAZBENI
6. GRČKI
7. NJ2

Četvrtak

1A

1. KEMIJA
2. LATINSKI
3. VJERONAUK
4. E2/NJ2
5. FIZIKA
6. GRČKI
7. POVIJEST

1B

1. VJERONAUK
2. KEMIJA
3. NJ2
4. FIZIKA
5. POVIJEST
6. TZK
7. TZK

2A

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. GRČKI
4. LATINSKI
5. E2/NJ2
6. FIZIKA
7. BIOLOGIJA

2B

1. GRČKI
2. FIZIKA
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. BIOLOGIJA
6. NJ2
7. LATINSKI

2C

1. FIZIKA
2. LATINSKI
3. TZK
4. POVIJEST
5. GRČKI
6. BIOLOGIJA
7. E1

3A

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. POVIJEST
6. GEOGRAFIJA
7. LIKOVNI

3B

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. E1
4. MATEMATIKA
5. MATEMATIKA
6. LIKOVNI
7. GEOGRAFIJA

4A

1. E1/NJ1
2. E1/NJ1
3. POVIJEST
4. LIKOVNI
5. HRVATSKI
6. FILOZOFIJA
7. FILOZOFIJA

4B

1. E1
2. E1
3. LIKOVNI
4. FILOZOFIJA
5. FILOZOFIJA
6. POVIJEST
7. HRVATSKI

Petak

1A

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. LIKOVNI
4. E1/NJ1
5. MATEMATIKA
6. GRČKI
7. KEMIJA

1B

1. MATEMATIKA
2. LIKOVNI
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. GRČKI
6. LATINSKI
7. E1

2A

1. POVIJEST
2. E1/NJ1
3. GLAZBENI
4. LIKOVNI
5. HRVATSKI
6. VJERONAUK
7. LATINSKI

2B

1. LIKOVNI
2. GLAZBENI
3. POVIJEST
4. LATINSKI
5. VJERONAUK
6. E1
7. HRVATSKI

2C

1. GLAZBENI
2. LATINSKI
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. LIKOVNI
6. HRVATSKI
7. LATINSKI

3A

1. E1
2. HRVATSKI
3. NJ2
4. FIZIKA
5. LOGIKA
6. TZK
7. TZK

3B

1. HRVATSKI
2. FIZIKA
3. GRČKI
4. GRČKI
5. POVIJEST
6. LOGIKA
7. NJ2

4A

1. KEMIJA
2. KEMIJA
3. BIOLOGIJA
4. BIOLOGIJA
5. E2/NJ2
6. GLAZBENI
7. MATEMATIKA

4B

1. BIOLOGIJA
2. BIOLOGIJA
3. KEMIJA
4. KEMIJA
5. MATEMATIKA
6. NJ2
7. GLAZBENI

Scroll Up