Raspored sati

Ponedjeljak

1A

1. FIZIKA
2. POVIJEST
3. LATINSKI
4. HRVATSKI
5. GEOGRAFIJA
6. SRO
7. E2/NJ2
8. MATEMATIKA

1B

1. POVIJEST
2. NJ2
3. GEOGRAFIJA
4. LATINSKI
5. MATEMATIKA
6. SR
7. FIZIKA
8. HRVATSKI

1C

1. E1
2. FIZIKA
3. HRVATSKI
4. GEOGRAFIJA
5. LATINSKI
6. SR
7. MATEMATIKA
8. NJ2

2A

1. HRVATSKI
2. GEOGRAFIJA
3. BIOLOGIJA
4. KEMIJA
5. NJ2
6. SR
7. LATINSKI
8. FIZIKA

2B

1. GEOGRAFIJA
2. HRVATSKI
3. KEMIJA
4. BIOLOGIJA
5. FIZIKA
6. SR
7. NJ2
8. LATINSKI

3A

1. BIOLOGIJA
2. KEMIJA
3. LATINSKI
4. POVIJEST
5. HRVATSKI
6. SR
7. TZK
8. TZK

3B

1. KEMIJA
2. BIOLOGIJA
3. POVIJEST
4. E2/NJ2
5. FIZIKA
6. SR
7. LATINSKI
8. HRVATSKI

4A

1. LATINSKI
2. LATINSKI
3. HRVATSKI
4. FIZIKA
5. E2/NJ2
6. SR
7. GRČKI
8. GRČKI

4B

1. GRČKI
2. GRČKI
3. FIZIKA
4. LATINSKI
5. LATINSKI
6. SR
7. HRVATSKI
8. NJ2

Utorak

1A

1. HRVATSKI
2. BIOLOGIJA
3. E1/NJ1
4. INFORMATIKA
5. LATINSKI
6. KEMIJA
7. HRVATSKI

1B

1. BIOLOGIJA
2. GRČKI
3. INFORMATIKA
4. HRVATSKI
5. KEMIJA
6. TZK
7. TZK

1C

1. POVIJEST
2. INFORMATIKA
3. NJ2
4. BIOLOGIJA
5. HRVATSKI
6. GRČKI
7. KEMIJA

2A

1. E1
2. E1
3. TZK
4. GRČKI
5. POVIJEST
6. MATEMATIKA
7. INFORMATIKA

2B

1. E1
2. E1
3. GRČKI
4. POVIJEST
5. TZK
6. INFORMATIKA
7. MATEMATIKA

3A

1. E1/NJ1
2. E1/NJ1
3. SOCIOLOGIJA
4. SOCIOLOGIJA
5. FIZIKA
6. MATEMATIKA
7. GRČKI

3B

1. PSIHOLOGIJA
2. PSIHOLOGIJA
3. GRČKI
4. KEMIJA
5. E1
6. E1
7. MATEMATIKA

4A

1. HRVATSKI
2. POVIJEST
3. GEOGRAFIJA
4. E1
5. MATEMATIKA
6. FIZIKA
7. PIG

4B

1. POVIJEST
2. HRVATSKI
3. MATEMATIKA
4. GEOGRAFIJA
5. E1
6. PIG
7. FIZIKA

Srijeda

1A

1. POVIJEST
2. VJERONAUK
3. GEOGRAFIJA
4. E2/NJ2
5. GLAZBENI
6. MATEMATIKA
7. MATEMATIKA

1B

1. VJERONAUK
2. GLAZBENI
3. NJ2
4. MATEMATIKA
5. MATEMATIKA
6. GEOGRAFIJA
7. E1

1C

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. GLAZBENI
4. GRČKI
5. VJERONAUK
6. LATINSKI
7. GEOGRAFIJA

2A

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. NJ2
6. GRČKI
7. LATINSKI

2B

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. LATINSKI
6. GRČKI
7. NJ2

3A

1. VJERONAUK
2. E2/NJ2
3. LATINSKI
4. LATINSKI
5. GEOGRAFIJA
6. KEMIJA
7. HRVATSKI

3B

1. LATINSKI
2. LATINSKI
3. VJERONAUK
4. GEOGRAFIJA
5. HRVATSKI
6. TZK
7. TZK

4A

1. BIOLOGIJA
2. BIOLOGIJA
3. KEMIJA
4. KEMIJA
5. E2/NJ2
6. GLAZBENI
7. GRČKI

4B

1. KEMIJA
2. KEMIJA
3. BIOLOGIJA
4. BIOLOGIJA
5. GRČKI
6. NJ2
7. GLAZBENI

Četvrtak

1A

1. E1/NJ1
2. E1/NJ1
3. BIOLOGIJA
4. GRČKI
5. KEMIJA
6. TZK
7. TZK

1B

1. E1
2. E1
3. LATINSKI
4. POVIJEST
5. GRČKI
6. BIOLOGIJA
7. KEMIJA

1C

1. E1
2. E1
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. POVIJEST
6. KEMIJA
7. BIOLOGIJA

2A

1. VJERONAUK
2. HRVATSKI
3. POVIJEST
4. BIOLOGIJA
5. LIKOVNI
6. FIZIKA
7. GEOGRAFIJA

2B

1. HRVATSKI
2. VJERONAUK
3. LIKOVNI
4. E1
5. BIOLOGIJA
6. GEOGRAFIJA
7. FIZIKA

3A

1. GRČKI
2. GRČKI
3. E1/NJ1
4. MATEMATIKA
5. MATEMATIKA
6. LOGIKA
7. POVIJEST

3B

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. E1
4. GRČKI
5. GRČKI
6. POVIJEST
7. LOGIKA

4A

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. TZK
4. HRVATSKI
5. HRVATSKI
6. LIKOVNI
7. LATINSKI

4B

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. TZK
6. LATINSKI
7. LIKOVNI

Petak

1A

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. MATEMATIKA
4. LATINSKI
5. LIKOVNI
6. FIZIKA
7. GRČKI

1B

1. MATEMATIKA
2. LIKOVNI
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. GRČKI
6. LATINSKI
7. FIZIKA

1C

1. LATINSKI
2. MATEMATIKA
3. FIZIKA
4. LIKOVNI
5. GRČKI
6. TZK
7. TZK

2A

1. TZK
2. MATEMATIKA
3. KEMIJA
4. LATINSKI
5. E1
6. GLAZBENI
7. GRČKI

2B

1. MATEMATIKA
2. KEMIJA
3. LATINSKI
4. TZK
5. POVIJEST
6. GRČKI
7. GLAZBENI

3A

1. LIKOVNI
2. FIZIKA
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. GLAZBENI
6. BIOLOGIJA
7. E2/NJ2

3B

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. LIKOVNI
4. GLAZBENI
5. FIZIKA
6. E2/NJ2
7. BIOLOGIJA

4A

1. FILOZOFIJA
2. FILOZOFIJA
3. E1/NJ1
4. E1/NJ1
5. TZK
6. POVIJEST
7. VJERONAUK

4B

1. E1
2. E1
3. TZK
4. FILOZOFIJA
5. FILOZOFIJA
6. VJERONAUK
7. POVIJEST

Scroll Up