Izabrana turistička agencija za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Izleta u Prag

29.11.2018.

Logo_grb

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 87/14 i 81/15), na sastanku roditelja drugih razreda održanog 28.11.2018. u 19.00 sati u prostorijama škole odabrane turističke agencije koje su htjele predstavile su svoje ponude.
Roditelji su većinom glasova, za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Izleta u Prag, izabrali turističku agenciju Arriva d.d.
Odluka roditelja je konačna.

Ravnatelj: mr.sc. Sebastian Šujević

Autor:

Scroll Up