Izabrana turistička agencija za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Maturalne ekskurzije u Grčku

01.12.2017.

Logo_grb

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 87/14 i 81/15), na sastanku roditelja trećih razreda održanog 30.11.2017. u 19.00 sati u prostorijama škole odabrane turističke agencije imale su priliku predstaviti svoje ponude.
Roditelji su većinom glasova, za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Maturalne ekskurzije u Grčku, izabrali turističku agenciju Panturist d.d.
Odluka roditelja je konačna.

Ravnatelj: mr.sc. Sebastian Šujević

Autor:

Scroll Up