Ukorak s vremenom

O projektu

Ovim projektom želimo ostvariti kontinuirani razvoj nastavnika kao pojedinaca te naše cijele ustanove.

Šest nastavnika i stručna suradnica knjižničarka sudjelovat će u 7 strukturiranih tečajeva diljem Europe . Prije nekoliko godine započeli smo projekt e-dnevnik, rekonstruktuirali i poboljšali cijelu informatičku mrežu u školi te smo prije3  godine dana uspjeli opremiti i cijelu informatičku učionicu. No, nastavničko osoblje želi poboljšati znanje i kompetencije za provođenje nastavnog procesa koristeći IKT u nastavi. Stoga je sljedeći krucijalan korak u radu naše ustanove i nužne kompetencije koje moramo naučiti, osvježiti i poboljšati su vještine korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi i provedbi projekta.

Danas se školsko stručno obrazovanje te daljnje obrazovanje i usavršavanje ne može zamisliti bez informatičkih medija kao sredstava i instrumenata poučavanja i učenja te kao predmeta analize i intenzivnog razmišljanja u didaktičkom i odgojnom smislu.

Ciljevi

Kompetencije i iskustvo stečeno na seminarima koristit će se za obogaćenje i poboljšanje kvalitete nastave i uvođenje novih ideja, razvijanje novih znanja i vještina kod učenika kako bi se motiviralo učenike i olakšalo im usvajanje novih informacijsko-komunikacijskih kompetencija te ostvarilo lakšu komunikaciju i suradničko učenje u razredu, a također i dinamičnost nastavnog sata. Uvježbavanje i primjena novih znanja i vještina koristit će se i u dodatnoj nastavi i izvannastavnima aktivnostima za pripremu i provođenje daljnjih projekata te pripremu učenika za buduća natjecanja (županijska i državna) iz predmeta hrvatski jezik, engleski jezik,Lidrano, matematika, fizika, kemija i biologija.Nadamo se da ćemo nakon strukturiranih tečaja i naučenog biti u mogućnosti mijenjati i više prilagođavati Školski kurikulum i Plan i program škole trenutnim učeničkim potrebama. Svakako će nas to potaknuti i da osnujemo nove izvannastavne aktivnosti i poboljšamo rad dodatne i dopunske nastave.

Radni postupak

Ovo je K1 projekt u koji su  uključeni samo nastavnici . Tijekom projekta „ Ukorak s vremenom“ svaki će zaposlenik imati obavezu unutra svoga razreda na satima razrednoga odjela pripremiti radionicu s temom o uporabi IKT-a u životu. Svaki će sudionik projekta unutar svoga predmeta redovito koristiti i primijenjivati naučene tehnike, alate i vještine kao što je to i navedeno u Školskom kurikulumu.Naučene će se vještine iskoristiti i u radu s izvannastavnim aktivnostima te u radu s dodatnom i dopunskom nastavom i na taj način poboljšati i osuvremeniti rad tih skupina. Svaki će sudionik projekta unutar svojega aktiva ( prirodnih predmeta, društvenih predmeta, jezičnog aktiva) održati radionicu za one profesore koji nisu bili dio projektnoga tima, a na sjednici Nastavničkoga vijeća predavanje i radionicu za sve zaposlenike. Također će svaki zaposlenik imati obavezu održati radionice na Županijskom stručnom vijeću, Međužupanijskom stručnom vijeću i regionalnim udruženjima.

Očekivani rezultati

Korištenjem digitalnih obrazovnih sadržaja nastavnik će imati mogućnost pripreme i organizacije nastave na fleksibilan, kreativan i inovativan način u skladu s potrebama i mogućnostima učenika koje poučava. U kombinaciji s korištenjem obrazovnih tehnologija, opreme i softvera, digitalni obrazovni nastavnicima se omogućava primjena suvremenih metoda učenja i poučavanja, učenja usmjerenog na učenika, autonomiju nastavnika u odabiru metoda i strategija za postizanje ishoda učenja i fleksibilniju strukturu nastavnog sata.

Nastavnici će biti u mogućnosti izraditi digitalne obrazovne sadržaje koji prate kurikulum nastavnog predmeta. Nastavnik će svladati vještine integracije digitalnih obrazovnih materijala, digitalnih alata i suvremenih metoda učenja i poučavanja i primijeniti ih u svojoj obrazovnoj praksi.

Učenici će kritički i kreativno promišljati o primjeni informatičko-komunikacijske tehnologije u nastavi te razviti sposobnosti pouzdane i kritičke uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije. Učenici će razviti logičko i kritičko razmišljanje o korištenju, obradi i razmjeni informacija te uporabu primjenskih programa u rješavanju problema – praktičnih zadataka. Učenici će integriranjem spomenutih vještina razviti informacijsko-komunikacijske kompetencije potrebne za tržište rada i pripremiti se za zanimanja koja zahtijevaju stalna usavršavanja i cjeloživotno učenje.

Projekt je trajao od rujna 2018.god do studenog 2019.godine.