Izabrana turistička agencija za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Maturalne ekskurzije u Grčku

02.12.2022.

Logo_grb

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 87/14 i 81/15), na sastanku roditelja trećih razreda održanog 01.12.2022. u 18.30 sati u prostorijama škole odabrana turistička agencija predstavila je svoju ponudu.
Roditelji su većinom glasova, za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Maturalne ekskurzije u Grčku, potvrdili turističku agenciju Arriva d.d.
Odluka roditelja je konačna.
Ravnatelj: mr.sc. Sebastian Šujević

Autor: