JEEP

JEEP (Jesuit European Educational Project) projekt je kulturalne i političke edukacije , a utemeljen je na antropološkom modelu planiranja koji je jezgra ignacijevske pedagogije. Projekt je svojevrsna simulacija Europskog parlamenta koja uključuje devet delegacija učenika koje dolaze iz različitih europskih isusovačkih škola. Ciljevi su susreti učenika različitih škola i zemalja te rasprava o političkim, društvenim i ekonomskim problemima koji utječu na život u Europskoj Uniji, uspoređivanje različitih nacionalnih planova za budućnost temeljenih na vlastitim korijenima, što proizlazi iz razlučivanja i promicanja pravednosti i općeg dobra kao dio odgojno-obrazovnog projekta Družbe Isusove. Učenici Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku predstavljaju hrvatsku delegaciju sačinjenu od 7 učenika i dviju mentorica, prof. Klasić Petrović i prof. Vere Bilandžić. . Učenici koji čine nacionalnu delegaciju pripremaju se za projekt cijele školske godine upoznavajući povijest i sustav Europske Unije kao i njene probleme, pod vodstvom mentora. Biraju se teme, iščitava dokumentacija, kako bi se stekla slika i otvorila perspektiva za raspravu i kvalitetno sudjelovanje na radnom susretu. Naš prvi radni susret održao se od 10. do 17. ožujka 2018. u Isusovačkom kolegiju u Milanu „Institut Leone XIII”. 2019.godine posjetili smo Ghent (Belgija) ,a 2020.godine radni će se susret održati u Barceloni.