Program

PREDMET

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

VJERONAUK

1

1

1

1

HRVATSKI JEZIK

4

4

4

4

I. STRANI JEZIK

3

3

3

3

II. STRANI JEZIK

2

2

2

2

LATINSKI JEZIK

3

3

3

3

GRČKI JEZIK

3

3

3

3

GLAZBENA UMJETNOST

1

1

1

1

LIKOVNA UMJETNOST

1

1

1

1

PSIHOLOGIJA

1

LOGIKA

1

FILOZOFIJA

2

SOCIOLOGIJA

1

POVIJEST

2

2

2

2

GEOGRAFIJA

2

2

1

1

MATEMATIKA

4

4

3

3

FIZIKA

2

2

2

2

KEMIJA

2

2

2

2

BIOLOGIJA

2

2

2

2

INFORMATIKA

1

1

POLITIKA I GOSPODARSTVO

1

TZK

2

2

2

2

U K U P N O

35

35

35

35