Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutu škole.

Članovi Školskog odbora:

1. mr.sc Ivan Matić – predsjednik- predstavnik Osnivača

2. Josip Jurak, dipl. theol. – predstavnik Osnivača

3. Ivan Mandurić, dipl. theol.- predstavnik Osnivača

4. prof.dr.sc. Ljiljana Krstin – predstavnik Vijeća roditelja

5. Darija Cik, prof – predstavnik Vijeća radnika

6. Mirela Generalić, prof. – predstavnik Nastavničkog vijeća

7. Sara Salatić, prof. – predstavnik Nastavničkog vijeća

Zapisnik s 1. sjednice ŠO studeni

Zapisnik s 2. sjednice ŠO prosinac

Zapisnik s 3. sjednice ŠO ožujak

Zapisnik s 4. sjednice ŠO lipanj

Zapisnik s 5. sjednice ŠO srpanj

Zapisnik s 6. sjednice ŠO rujan

Zapisnik s 7. sjednice ŠO listopad

Zapisnik s 8. sjednice ŠO studeni