O knjižnici

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – petak: 08:00 – 14:00 h
Broj telefona: 031/215-122
Knjižničarka: Marija Klasić Petrović, stručna suradnica savjetnica – školska knjižničarka

POVIJEST ŠKOLSKE KNJIŽNICE

Školska knjižnica danas, sastavni je i neodvojivi je dio odgojno –obrazovnog procesa svake škole i ondje zauzima posebno mjesto. Bez njezinog djelovanja i raznovrsnosti njezinih zadaća i programa nezamisliva je cjelokupna realizacija zacrtanog cilja obrazovnih i odgojnih zadaća nastavnih i izvannastavnih programa, a posebnošću i osebujnošću svoga odgojno – obrazovnoga, stručnoga i dokumentacijskog te kulturno – javnog rada pridonosi profilu i prepoznatljivosti odgojno – obrazovne ustanove u okviru koje djeluje. Školska knjižnica Isusovačke klasične gimnazije djeluje od školske godine 1998./99. u prostorijama Rezidencije Družbe Isusove u Osijeku sa skraćenim radnim vremenom i dislocirana od ostatka škole. U školskoj godini 2005./2006. završena je nadogradnja škole u kojoj knjižnica napokon dobiva svoje važno mjesto.Selidba je trajala dva tjedna i sav se knjižni fond prenio bez većih oštećenja.Knjižnica se nalazi u potkrovlju škole i zamijećena je velika posjećenost školskoj knjižnici zbog dostupnosti učenicima, novog atraktivnog izgleda te mogućnosti pristupa internetu. U šk.god. 2013./2014. prostor se školske knjižnice proširuje te se trenutno knjižnica prostire na 130 m2 i novi se dio knjižnice pretvara u multimedijski prostor namijenjen nastavi i istraživačkome radu.

Danas školska knjižnica Isusovačke klasične gimnazije posjeduje zbirku od 7701 svezaka knjiga, uključujući i bogatu spomeničku zbirku Patrologija ( 321 svezak), zbirku časopisa i novina te zbirku audiovizualne grade (169 kom.). Knjižnični fond namijenjen je uglavnom profilu učenika, profilu nastavnika i po potrebi roditelja. Korisnici su školskoj knjižnici najčešće učenici, profesori ,stručni suradnici te pomoćno osoblje škole,ali i bivši učenici škole. Sva se grada redovito inventarizira, klasificira, katalogizira i tehnički obraduje. Grada tekućeg fonda klasificirana je i stručno rasporedena na policama. Tekući je fond prostorno grupiran u nekoliko zasebnih cjelina: spomenička zbirka, referentna zbirka, audiovizualni dokumenti, zbirka školske lektire (beletristika), stručna literatura, periodika (časopisi i novine), elektronička grada. Knjižnica ima veliki čitaonički prostor s multimedijskim sadržajima te kutak za opuštanje i čitanje.

Na planu kulturno – javne djelatnosti knjižničarka je ranijih godina najčešće organizirala ili sudjelovala u realizaciji školskih projekata i radionica, postavljala tematske izložbe koje su vezane za nastavne programe, zatim izložbe knjiga i sl. Brine se za redovito uredenje izložbenih panoa u knjižnici i ostalom prostoru škole, za obilježavanje značajnih obljetnica, potiče nadarene učenike i voditeljica je dramske skupine, educira učenike o izvorima znanja i korištenju knjižnične grade, pomaže i sudjeluje u pripremama priredbi na razini škole i grada,sudjeluje i u programu državnog seminara za školske knjižničare Proljetna škola. Od 2010. godine knjižničarka je zadužena i za ažuriranje mrežne stranice Škole na kojoj redovito objavljuje sve vijesti vezane uz kulturnu, javnu, odgojno i obrazovnu djelatnost škole. Uspješno djelovanje naše školske knjižnice plod je i dobre, partnerske suradnje sa svim djelatnicima škole, a takoder i s gradskim kulturnim institucijama s kojima smo imali i zajedničke projekte (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Hrvatsko narodno kazalište, Park prirode Kopački rit, Umjetnička akademija , dječji vrtići, udruga Breza itd.), a od 2005.godine školska knjižnica Isusovačke klasične gimnazije služi i kao vježbaonica studentima Prediplomskog studija Informatologije Filozofskog fakulteta u Osijeku. Školska je knjižničarka od 2018.godine koordinatorica za Erasmus+ projekte naše škole te je vrlo uspješno realizirala prvi školski KA1 Erasmus+ projekt. Također je i mentorica za Projekt JEEP (Jesuit European Educational Project). Projekt je to kulturalne i političke edukacije, simulacija je rada Europskog parlamenta koja uključuje devet delegacija učenika koje dolaze iz različitih europskih isusovačkih škola.

Pravilnik posudbe knjižnične građe knjižnice Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku