Škola ambasador Europskog parlamenta

Škola ambasador Europskog parlamenta

(EPAS –European Parliament Ambassador School)

Nositelji aktivnosti: Vera Bilandžić, prof.

Ciljevi aktivnosti:
-upoznati učenike s ustrojem EU te osnovnim činjenicama o institucijama i njihovim funkcijama,
-upoznati učenike s ovlastima i ulogama Europskoga parlamenta, s vrijednostima koje promiče EU,
-poučiti učenike o različitim kulturama i običajima, ojačati asimilacijske vještine i razumijevanje različitosti,
-ojačati važnost očuvanja okoliša, upoznati učenike s pojmom jedinstvenoga tržišta,
-poučiti o borbi protiv terorizma i zlouporabe droga,-osvijestiti kod učenika potrebu o aktivnom sudjelovanju u demokratskim procesima,
-poučiti učenike o biračkim pravima i potrebi sudjelovanja u izgradnji budućnosti,
-motivirati učenike na timski rad, stjecanje kulture javnoga govora te razvijanje funkcionalne jezične pismenosti

Namjena aktivnosti:
podizanje svijesti i razine znanja srednjoškolaca o Europskoj uniji i parlamentarnoj demokraciji, poticanje suradnje među učenicima od 1. do 4. razreda, razvijanje timskoga rada, poticanje učenika na suradnju s učenicima iz drugih škola uključenih u projekt.

Način realizacije:
Moduli -radionice, debate, rasprave, proučavanje literature te internetskih stranica vezanih uz djelovanje Europskoga parlamenta, izrada plakata. Suradnja s Europskim parlamentom, Uredom za informiranje Europskoga parlamenta te suradnja s ostalim školama, koje su uključene u projekt iz cijele Hrvatske.

Vremenik aktivnosti:
tijekom školske godine