Raspored sati

Ponedjeljak

1A

1. BIOLOGIJA
2. BIOLOGIJA
3. FIZIKA
4. GEOGRAFIJA
5. HRVATSKI
6. SR
7. NJEMAČKI
8. MATEMATIKA

1B

1. GEOGRAFIJA
2. NJ2
3. BIOLOGIJA
4. BIOLOGIJA
5. FIZIKA
6. SR
7. MATEMATIKA
8. HRVATSKI

2A

1. BIOLOGIJA
2. BIOLOGIJA
3. GEOGRAFIJA
4. GRČKI
5. HRVATSKI
6. SR
7. MATEMATIKA
8. NJ2

2B

1. GRČKI
2. GEOGRAFIJA
3. HRVATSKI
4. BIOLOGIJA
5. BIOLOGIJA
6. SR
7. NJ2
8. MATEMATIKA

3A

1. FIZIKA
2. GRČKI
3. GRČKI
4. E2/NJ2
5. LATINSKI
6. SR
7. POVIJEST
8. HRVATSKI

3B

1. POVIJEST
2. FIZIKA
3. LATINSKI
4. HRVATSKI
5. NJ2
6. SR
7. TZK
8. TZK

4A

1. HRVATSKI
2. POVIJEST
3. FIZIKA
4. TZK
5. E2/NJ2
6. SR
7. GRČKI
8. GRČKI

4B

1. GRČKI
2. GRČKI
3. NJ2
4. FIZIKA
5. TZK
6. SR
7. HRVATSKI
8. POVIJEST

4C

1. NJ2
2. HRVATSKI
3. LATINSKI
4. LATINSKI
5. FIZIKA
6. SR
7. GRČKI
8. GRČKI

Utorak

1A

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. LATINSKI
4. POVIJEST
5. GRČKI
6. VJERONAUK
7. INFORMATIKA

1B

1. POVIJEST
2. LATINSKI
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. GRČKI
6. INFORMATIKA
7. VJERONAUK

2A

1. E1
2. E1
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. INFORMATIKA
6. LATINSKI
7. FIZIKA

2B

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. INFORMATIKA
4. FIZIKA
5. E1
6. E1
7. LATINSKI

3A

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. FIZIKA
4. KEMIJA
5. KEMIJA
6. TZK
7. TZK

3B

1. PSIHOLOGIJA
2. PSIHOLOGIJA
3. MATEMTIKA
4. MATEMTIKA
5. FIZIKA
6. KEMIJA
7. KEMIJA

4A

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. E1
4. E1
5. VJERONAUK
6. GEOGRAFIJA
7. LATINSKI

4B

1. E1
2. E1
3. VJERONAUK
4. MATEMATIKA
5. MATEMATIKA
6. LATINSKI
7. GEOGRAFIJA

4C

1. E1
2. E1
3. POVIJEST
4. VJERONAUK
5. GEOGRAFIJA
6. BIOLOGIJA
7. BIOLOGIJA

Srijeda

1A

1. ENG1
2. ENG1
3. KEMIJA
4. KEMIJA
5. TZK
6. GLAZBENI
7. FIZIKA

1B

1. KEMIJA
2. KEMIJA
3. E1
4. E1
5. GRČKI
6. FIZIKA
7. GLAZBENI

2A

1. VJERONAUK
2. GRČKI
3. LATINSKI
4. POVIJEST
5. GEOGRAFIJA
6. TZK
7. TZK

2B

1. MATEMATIKA
2. VJERONAUK
3. POVIJEST
4. LATINSKI
5. NJ2
6. GEOGRAFIJA
7. GRČKI

3A

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. E1/NJ1
4. E1/NJ1
5. VJERONAUK
6. POVIJEST
7. GEOGRAFIJA

3B

1. E1
2. E1
3. VJERONAUK
4. GEOGRAFIJA
5. GRČKI
6. GRČKI
7. POVIJEST

4A

1. KEMIJA
2. KEMIJA
3. BIOLOGIJA
4. BIOLOGIJA
5. GLAZBENI
6. HRVATSKI
7. GRČKI

4B

1. BIOLOGIJA
2. BIOLOGIJA
3. GLAZBENI
4. KEMIJA
5. KEMIJA
6. GRČKI
7. HRVATSKI

4C

1. GRČKI
2. MATEMATIKA
3. MATEMATIKA
4. GLAZBENI
5. HRVATSKI
6. KEMIJA
7. KEMIJA

Četvrtak

1A

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. POVIJEST
4. LATINSKI
5. GRČKI
6. NJEMAČKI
7. GEOGRAFIJA

1B

1. POVIJEST
2. LATINSKI
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. TZK
6. GEOGRAFIJA
7. NJ2

2A

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. FIZIKA
4. LIKOVNI
5. BIOLOGIJA
6. BIOLOGIJA
7. NJ2

2B

1. BIOLOGIJA
2. BIOLOGIJA
3. LIKOVNI
4. MATEMATIKA
5. MATEMATIKA
6. FIZIKA
7. E1

3A

1. LIKOVNI
2. LOGIKA
3. E2/NJ2
4. LATINSKI
5. LATINSKI
6. SOCIOLOGIJA
7. SOCIOLOGIJA

3B

1. LOGIKA
2. LIKOVNI
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. NJ2
6. LATINSKI
7. LATINSKI

4A

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. PIG
4. FIZIKA
5. E2/NJ2
6. LATINSKI
7. LATINSKI

4B

1. PIG
2. LATINSKI
3. LATINSKI
4. NJ2
5. HRVATSKI
6. HRVATSKI
7. FIZIKA

4C

1. E1
2. PIG
3. LATINSKI
4. POVIJEST
5. FIZIKA
6. TZK
7. TZK

Petak

1A

1. TZK
2. LIKOVNI
3. HRVATSKI
4. MATEMATIKA
5. E1
6. LATINSKI
7. E1

1B

1. LIKOVNI
2. TZK
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. E1
6. GRČKI
7. LATINSKI

2A

1. GRČKI
2. MATEMATIKA
3. POVIJEST
4. HRVATSKI
5. GLAZBENI
6. E1
7. LATINSKI

2B

1. POVIJEST
2. GRČKI
3. HRVATSKI
4. GLAZBENI
5. E1
6. BIOLOGIJA
7. BIOLOGIJA

3A

1. HRVATSKI
2. MATEMATIKA
3. GLAZBENI
4. GRČKI
5. E1/NJ1
6. BIOLOGIJA
7. BIOLOGIJA

3B

1. MATEMATIKA
2. HRVATSKI
3. GRČKI
4. BIOLOGIJA
5. BIOLOGIJA
6. E1
7. GLAZBENI

4A

1. MATEMATIKA
2. POVIJEST
3. LIKOVNI
4. E1/NJ1
5. TZK
6. FILOZOFIJA
7. FILOZOFIJA

4B

1. FILOZOFIJA
2. FILOZOFIJA
3. MATEMATIKA
4. TZK
5. POVIJEST
6. LIKOVNI
7. E1

4C

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. FILOZOFIJA
4. FILOZOFIJA
5. LIKOVNI
6. MATEMATIKA
7. NJ2

Scroll Up