Raspored sati

Ponedjeljak

1A

1. BIOLOGIJA
2. BIOLOGIJA
3. GRČKI
4. TZK
5. NJEMAČKI
6. SRO
7. HRVATSKI
8. MATEMATIKA

1B

1. TZK
2. GRČKI
3. BIOLOGIJA
4. BIOLOGIJA
5. HRVATSKI
6. SRO
7. MATEMATIKA
8. NJEMAČKI

2A

1. GEOGRAFIJA
2. LATINSKI
3. MATEMATIKA
4. E2/NJ2
5. FIZIKA
6. SRO
7. GRČKI
8. HRVATSKI

2B

1. LATINSKI
2. GEOGRAFIJA
3. HRVATSKI
4. FIZIKA
5. MATEMATIKA
6. SRO
7. NJEMAČKI
8. GRČKI

3A

1. FIZIKA
2. HRVATSKI
3. GRČKI
4. KEMIJA
5. KEMIJA
6. SRO
7. E2/NJ2
8. POVIJEST

3B

1. POVIJEST
2. NJEMAČKI
3. FIZIKA
4. GRČKI
5. HRVATSKI
6. SRO
7. TZK
8. TZK

3C

1. NJEMAČKI
2. FIZIKA
3. HRVATSKI
4. GRČKI
5. GRČKI
6. SRO
7. KEMIJA
8. KEMIJA

4A

1. FIZIKA
2. LATINSKI
3. LATINSKI
4. POVIJEST
5. TZK
6. SRO
7. HRVATSKI
8. NJEMAČKI

4B

1. HRVATSKI
2. FIZIKA
3. NJEMAČKI
4. LATINSKI
5. LATINSKI
6. SRO
7. GRČKI
8. GRČKI

Utorak

1A

1. KEMIJA
2. KEMIJA
3. POVIJEST
4. LATINSKI
5. GEOGRAFIJA
6. FIZIKA
7. INFORMATIKA

1B

1. POVIJEST
2. GEOGRAFIJA
3. KEMIJA
4. KEMIJA
5. LATINSKI
6. INFORMATIKA
7. FIZIKA

2A

1. BIOLOGIJA
2. BIOLOGIJA
3. E1/NJ1
4. E1/NJ1
5. INFORMATIKA
6. POVIJEST
7. HRVATSKI

2B

1. ENGLESKI
2. ENGLESKI
3. INFORMATIKA
4. BIOLOGIJA
5. BIOLOGIJA
6. HRVATSKI
7. POVIJEST

3A

1. VJERONAUK
2. PSIHOLOGIJA
3. FIZIKA
4. MATEMATIKA
5. LATINSKI
6. TZK
7. TZK

3B

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. PSIHOLOGIJA
4. VJERONAUK
5. FIZIKA
6. MATEMTIKA
7. LATINSKI

3C

1. PSIHOLOGIJA
2. VJERONAUK
3. POVIJEST
4. FIZIKA
5. E1
6. E1
7. MATEMTIKA

4A

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. VJERONAUK
4. ENGLESKI
5. ENGLESKI
6. GRČKI
7. GEOGRAFIJA

4B

1. ENGLESKI
2. ENGLESKI
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. POVIJEST
6. GEOGRAFIJA
7. VJERONAUK

Srijeda

1A

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. GRČKI
6. ENGLESKI
7. GLAZBENI

1B

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. GLAZBENI
6. ENGLESKI
7. GRČKI

2A

1. GEOGRAFIJA
2. LATINSKI
3. GLAZBENI
4. GRČKI
5. MATEMATIKA
6. E2/NJ2
7. VJERONAUK

2B

1. LATINSKI
2. GEOGRAFIJA
3. GRČKI
4. MATEMATIKA
5. VJERONAUK
6. GLAZBENI
7. NJEMAČKI

3A

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. GRČKI
4. GRČKI
5. E1/NJ1
6. GEOGRAFIJA
7. E2/NJ2

3B

1. ENGLESKI
2. ENGLESKI
3. POVIJEST
4. GEOGRAFIJA
5. NJEMAČKI
6. GRČKI
7. GRČKI

3C

1. LATINSKI
2. LATINSKI
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. GEOGRAFIJA
6. TZK
7. TZK

4A

1. KEMIJA
2. KEMIJA
3. BIOLOGIJA
4. BIOLOGIJA
5. LATINSKI
6. LATINSKI
7. POVIJEST

4B

1. BIOLOGIJA
2. BIOLOGIJA
3. KEMIJA
4. KEMIJA
5. TZK
6. LATINSKI
7. FIZIKA

Četvrtak

1A

1. VJERONAUK
2. FIZIKA
3. POVIJEST
4. NJEMAČKI
5. LATINSKI
6. GEOGRAFIJA
7. HRVATSKI

1B

1. FIZIKA
2. VJERONAUK
3. NJEMAČKI
4. POVIJEST
5. GEOGRAFIJA
6. HRVATSKI
7. LATINSKI

2A

1. POVIJEST
2. E1/NJ1
3. FIZIKA
4. LATINSKI
5. GRČKI
6. KEMIJA
7. KEMIJA

2B

1. ENGLESKI
2. POVIJEST
3. KEMIJA
4. KEMIJA
5. FIZIKA
6. TZK
7. TZK

3A

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. LATINSKI
4. LATINSKI
5. SOCIOLOGIJA
6. LOGIKA
7. LIKOVNI

3B

1. LATINSKI
2. LATINSKI
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. LIKOVNI
6. SOCIOLOGIJA
7. LOGIKA

3C

1. BIOLOGIJA
2. BIOLOGIJA
3. E1
4. SOCIOLOGIJA
5. LOGIKA
6. LIKOVNI
7. POVIJEST

4A

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. NJ2
4. LIKOVNI
5. E1
6. MATEMATIKA
7. PIG

4B

1. E1
2. PIG
3. LIKOVNI
4. HRVATSKI
5. HRVATSKI
6. GRČKI
7. MATEMATIKA

Petak

1A

1. ENGLESKI
2. ENGLESKI
3. TZK
4. LIKOVNI
5. MATEMATIKA
6. GRČKI
7. LATINSKI

1B

1. ENGLESKI
2. ENGLESKI
3. MATEMATIKA
4. TZK
5. GRČKI
6. LATINSKI
7. LIKOVNI

2A

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. HRVATSKI
4. HRVATSKI
5. LIKOVNI
6. TZK
7. TZK

2B

1. HRVATSKI
2. HRVATSKI
3. MATEMATIKA
4. MATEMATIKA
5. LATINSKI
6. LIKOVNI
7. GRČKI

3A

1. BIOLOGIJA
2. BIOLOGIJA
3. E1/NJ1
4. E1/NJ1
5. HRVATSKI
6. POVIJEST
7. GLAZBENI

3B

1. KEMIJA
2. KEMIJA
3. BIOLOGIJA
4. BIOLOGIJA
5. E1
6. GLAZBENI
7. HRVATSKI

3C

1. MATEMATIKA
2. MATEMATIKA
3. GRČKI
4. GLAZBENI
5. LATINSKI
6. HRVATSKI
7. NJEMAČKI

4A

1. GRČKI
2. GRČKI
3. GLAZBENI
4. HRVATSKI
5. TZK
6. FILOZOFIJA
7. FILOZOFIJA

4B

1. TZK
2. GLAZBENI
3. HRVATSKI
4. FILOZOFIJA
5. FILOZOFIJA
6. NJEMAČKI
7. POVIJEST

Scroll Up