Korisni linkovi

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Wikipedija na hrvatskom jeziku
National Geographic
Nasa
Discovery Channel

Enciklopedije na internetu:
Proleksis enciklopedija – prva veća hrvatska opća i nacionalna online enciklopedija koja izlazi na hrvatskom jeziku, koncipirana i uređivana na vlastitim leksikografskim i informatičkim znanjima, a svima je dostupna besplatno, kao enciklopedija slobodnog pristupa
Enciklopedija – Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža
Encyclopedia Britannica Online– Encyclopedia Britannica Online

Rječnici:
Hrvatski jezični portal – Hrvatski jezični portal (HJP) zajednički projekt Novog Libera i Srca. Većini riječi u bazi pridodani su izvedeni oblici, tj. gramatička razrada. Sadrži preko 100 000 osnovnih riječi.
Dictionary.com – jednojezični rječnik; engleski jezik; prevoditelj više jezika
Megabajt
– Megabajt je besplatni online informatički rječnik na hrvatskom jeziku

Scroll Up