Jezične dosjetke

31.10.2019.

Tzv. „memes“ poslužili su kao vizualizacija da biste izbjegli jezične pogrješke jednom za svagda. Jezične dosjetke izradile su Klara Carević, Iva Marijanović, Leda Kasabašić, Marina Nedić i Helena Andrašek, a ako imate još neke poučne ideje pošaljite nastavnici Veri Bilandžić da upotpuni kolekciju.

Autor:

Scroll Up