Raspored dopunskoga rada

23.06.2021.

Logo_grb

Raspored odražavanja dopunskog rada za MATEMATIKU (M. Generalić):
DATUM VRIJEME
29.6. (utorak) 8.15-9.45 (2 sata)
30.6. (srijeda) 8.15-9.45 (2 sata)
1.7. (četvrtak) 8.15-9.45 (2 sata)
2.7. (petak) 8.15-9.45 (2 sata)
5.7. (ponedjeljak) 8.15-9.45 (zadnji sati)

Raspored odražavanja dopunskog rada za FIZIKU (M. Macelaru):
DATUM VRIJEME
29.6. (utorak) 10.00-11.30 (2 sata)
30.6. (srijeda) 10.00-11.30 (2 sata)
1.7. (četvrtak) 10.00-11.30 (2 sata)
2.7. (petak) 10.00-11.30 (2 sata)
6.7. (utorak) 8.00-9.30 (zadnji sati)

Raspored odražavanja dopunskog rada za LATINSKI JEZIK (I. Koprivnjak):
DATUM VRIJEME
29.6. (utorak) 9.00-10.30 (2 sata)
30.6. (srijeda) 9.00-10.30 (2 sata)
1.7. (četvrtak) 9.00-10.30 (2 sata)
2.7. (petak) 9.00-10.30 (2 sata)
5.7. (ponedjeljak) 9.00-10.30 (zadnji sati)

Autor: