REZULTATI DRŽAVNE MATURE 2022.

20.07.2022.

Nervoza oko pisanja ispita na državnoj maturi je iza njih. Stres i strepnja oko rezultata upisa na željeni fakultet je također prošao. A danas su naši dragi maturanti zadnji puta službeno kročili u njima poznate , sada već , stare razrede kako bi preuzeli i svjedodžbe o položenoj državnoj maturi. A te svjedodžbe pričaju prekrasnu priču o jednoj jako uspješnoj , kreativnoj i dragoj generaciji. I šteta bi bila kada se ne bismo time i pohvalili. Značajno je istaknuti da je oko ⅓ učenika IKG-a (njih 17 od 49) prema ostvarenom rezultatu na pojedinačnim ispitima državne mature ubraja u 5% najboljih učenika u državi, jer njihov postignuti rezultat odgovara centilu većem od 95 u populaciji. Prvi izbor željenih fakulteta upisalo je 76% učenika naše škole. Naša učenica Iva Komar riješila je test iz psihologije100% na državnoj maturi i tako se našla na prvom mjestu u državi. Ali i iz Engleskog jezika A razina i Hrvatskog jezika A razina našla se unutar 2 % najbolje riješenih ispita na nacionalnoj razini. 2. rang Iva Komar postigla je iz Latinskoga jezika .Učenica Petra Zemljak na svim ispitima (6 ispita prijavljenih – Hrvatski jezik A, Engleski jezik A, Matematika A, Biologija, Kemija I Fizika) nalazi se unutar 2% najbolje riješenih ispita na nacionalnoj razini. Zoe Stober na 2 se ispita ,Hrvatski A i matematika B, nalazi unutar 2% najbolje riješenih ispita na nacionalnoj razini. Paula Horvat i Lana Marković na 2 ispita nalaze se unutar 3% najbolje riješenih ispita na nacionalnoj razini. U 4% najbolje riješenih ispita na nacionalnoj razini nalaze se Ivan Horak s 3 ispita , Filip Rutko s 2 ispita te Jan Velić s 2 ispita . U 5% pristupnika u generaciji po riješenosti 1 ispita našli su se i Iva Šapina, Lea Šperanda, Ana Basar ,Josip Krešo,Ivan Sudar, Marija Ferčec te Lorena Gladić .
Ova je generacija IKg-ovaca riješila 235 ispita i ocjenu odličan postigla iz 62 ispita. A riješenost više od 90% postigli su na 41. ispitu.
Dragi naši maturanti čestitamo vam još jednom od srca svima. Dokazali ste da se moto škole – Semper magis – zaista promiče i živi. Hvala vam na svemu i Bog vas blagoslovio na vašem daljnjem životnom putu.

Autor: