Sadašnjost i budućnost katoličkih škola 2023.

14.03.2023.

Stručno usavršavanje- trajna formacija djelatnka katoličkih škola u Rh pod nazivom “Sadašnjost i budućnost katoličkih škola –stanje, izazovi i perspektiva” održalo se
10. i 11. ožujka 2023., Šibenik – Vodice, na kojem su sudjelovali i naši djelatnici. Naš ravnatelj p.Sebastian Šujević bio je član okrugloga stola s temom Stereotipi i predrasude. Program je završio Svetom misom u šibenskoj katedrali.

Autor: