Izabrana turistička agencija za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – izleta u Srednju Dalmaciju

25.05.2022.

Logo_grb

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 87/14, 81/15 i 53/21), na sastanku roditelja drugih razreda održanog 24.05.2022. u 19.00 sati u prostorijama škole odabrane turističke agencije predstavile su svoje ponude.
Roditelji su većinom glasova, za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – izleta u Srednju Dalmaciju, izabrali turističku agenciju Eklata d.o.o..
Odluka roditelja je konačna.
Ravnatelj: mr.sc. Sebastian Šujević

Autor: